Reklamation

Reklamation sker skriftligt genom reklamationsformulär som adresseras till 118 100 online AB via e-post till fakturafragor@118100.se alternativt via brev till 118 100 online AB, Solna Torg 19, 171 45 Solna

Med Reklamation avses:
- felaktig faktura gällande nummerupplysning
- felaktig faktura gällande annonsering

Reklamationsformulär finns att ladda ner i pdf format här eller i doc format här.

Övriga fakturafrågor hänvisas till fakturafragor@118100.se

Korrigering av annonsmaterial hänvisas till salj@118100.se

Förfrågning angående nummerupplysning, Svar På Allt samt nummersättning hänvisas till info@118100.com